Neden Vatan Partisi'ni seçmeliyiz?

Türkiye’de şu anda maalesef küresel sistemin bir saldırısı olarak kamu ekonomisi, kamu belediyeciliği bitirildi. Onun yerine rant belediyeciliği geldi, şirket gibi yönetilen belediyeler kar-zarar hesabına göre çalışma yürütüyor. Bu sistemde toplumun genelinin ihtiyacına göre hizmet üretmek, yatırım yapmak yok. Ticari kazanç getirisine göre yapılan belediyecilik "parası olana hizmet var" düzenini yaygınlaştırdı. Bu sistem insana, dair her şeyi tüketiyor. Tükenen insanla birlikte yeşilimiz hızla yok oluyor, toprağımız betona gömülüyor, denizimiz kirleniyor. Artık tek çıkış yolu var. Halkçı ve kamucu ilkelerle insan ve üretim odaklı bir belediyecilik inşa edeceğiz. Vatan Partisi'nin yerel yönetim programının özeti şöyledir

ÖZLÜ ÇÖZÜM

1. Millî kent: Önce bağımsızlık!

2. Demokratik kent: Halk Meclisleriyle yönetim!

3. Üretken kent: Üretici baş tacı!

4. İnsancıl kent: Önce vatandaş!

5. Toplumcu kent: Önce dayanışma, önce elbirliği!

6. Özgür kent: Söz halkın!

7. Çağdaş kent: Önce aydınlanma!

8. Doğal kent: Önce yeşil, önce mavi!

9. Güzel kent: Sanatçının güzel eli!

10. Kadıncıl kent: Kadınlar önde!

11. Çocuğun ve gençliğin kenti: Geleceğimize güvence!

12. Engelsiz kent: Engellilere özen!

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri, aynı zamanda belediyeleri yönetmemiz için de yol gösterici olmalıdır.

Cumhuriyetçilik olmazsa, gerçek bir yerinden yönetim, halkın yönetime katılması olmaz.

Devrimcilik olmazsa, küresel sistemin belediyeler üzerindeki yıkıcı etkisini değiştiremeyiz.

Laiklik olmazsa, kadınlarımızın eğitime ve üretime katılması olmaz.

Milliyetçilik olmazsa, yurdumuza yönelik tehditleri göğüsleyemeyiz. Ülkede huzur yoksa, ilçemizde de huzur olmaz. Kadıköy’ün büyük bir çoğunluğu vatanseverdir.

Halkçılık olmazsa, belediye hizmetlerinden vatandaşların büyük çoğunluğu yararlanamaz, halkın yereldeki sorunları çözülemez.

Devletçilik olmazsa, mevcut belediyelerdeki taşeron sistemi devam eder. Kâr getirmeyen bir hizmet yararlı da olsa hayata geçirilemez.